Macek.cc
Macek.cc
Blog
Zajímavosti
Penzion pro d?ti
Software
Forum
e?tafle
JPEG Resampler
Resampler 2010
GSBuilder
?tafle
EnterpriseOne
JDE FASTR
Declarations
JdeAnalyzer
JdeObfuscator
SHA1 hash function
Symbian UIQ3
QuickGPS
QuickSafeDM
Portál
Spammers
Dal?í odkazy
Video Dárek
Creative Minds
Penzion pro cyklisty

0012014294Kontaktovat autora

Nivel 2000

Aplikace Nivel 2000 navazuje na aplikaci Nivel původně určenou pro DOS. Nivel 2000 pracuje se soubory GSI, které vzniknou zpracováním měření a importem vzniklých dat pomocí GIF12. Nivel 2000 podporuje zpracování souboru od A do Z, tzn. že nejprve měření zkonvertuje do textové podoby, poté je měření vyrovnáno a v posledním kroku dojde k exportu měření do Excelu resp. do jiného tabulkového kalkulátoru. To vše lze s programem udělat během velmi krátké doby.

Program Nivel 2000 je určen pro české uživatele a proto komunikuje v češtině. Program obsahuje tzv. ToolTips (při postavení myši nad tlačítko nebo editační pole zobrazí krátkou nápovědu), což zjednodušuje práci s programem.

Zpracování GSI

Aplikace Nivel 2000 pracuje se soubory GSI, které vznikly výstupem ze zařízení GIF12. Jiný formát není podporován. Postup zpracování souborů GSI je následující:

Nejprve klikněte na tlačítko pro nalezení a otevření souboru. V dialogu, který se otevře, vyhledejte soubor GSI a klikněte na Otevřít. Pokud soubor ještě nikdy nebyl zpracováván, automaticky se aktivuje proces kompletního zpracování souboru. V opačném případě lze proces kompletního zpracování taktéž aktivovat ručně. Tři kroky zpracování souboru jsou pak následující:

  1. Konverze souboru GSI na TXT - protože formát GSI není pro uživatele příliš čitelný, dochází nejprve ke konverzi na textový formát.
  2. Vyrovnání souboru - chyby v měření se rozloží mezi celé měření tak, aby výsledek byl co nejpřesnější (výsledný soubor má koncovku TXV)
  3. Export - export se skládá ze dvou částí - formátování exportu a vlastní export. Při formátování může uživatel volit formu a strukturu výstupu jednotlivých naměřených výšek, při vlastním exportu pak dochází k vytvoření soubory TXQ a volitelně také k natažení dat do Excelu.


Pokud máte zájem získat více informací o programu, kontaktujte prosím autora.


Copyright (c) , ing. David Macek
EnterpriseOne EnterpriseOne